Bostadsrättsföreningar i Täby satsade på solceller

Skriv ut

I juni 2014 invigdes solcellsanläggningen på Brf Kabeludden och Brf Långbänken i Täby. Föreningarna har fem fastigheter som värms med el. Solcellsanläggningarna består av drygt 800 moduler som på en yta av ca 1300 kvm har en installerad effekt på 202 kW.

​Redan i februari 2015 visar det sig att brf Kabeludden sparat 70 000 kronor. Man räknar med att spara runt 200 000 kronor per år för båda föreningarna med lägre förbrukning och försäljning av el, elcertifikat och utsprungsgarantier.

 

Solresan började med en energiutredning i början av 2013. Man tittade förutsättningslöst på vad man hade för energisystem och hur man kunde reducera kostnader. Föreningarna undersökte alternativ som bergvärme, förvärmning av tilluft till värmepumpar med hjälp av bergvärme, solceller med dragning av fjärrvärme till husen. Med föreningarnas förutsättningar skulle alla ingrepp som krävde ett nytt och vattenburet system bli oerhört kostsamt. Kvar fanns då att välja mellan solceller och förvärmning av tilluft. Solceller gav högre avkastning på investeringen och kortare återbetalningstid. Det statliga bidraget med 35 % bidrag för en investering i solceller hade betydelse i föreningens kalkyler. Men deras läge med hustak rakt i söder och bra lutning för solceller hade också stor betydelse. Genom att nästan helt täcka den södra delen av husen, får de hög produktion av egen el.

 

ÅF har hjälpt föreningen under hela processen, med förstudie, projektering och upphandling av entreprenör.


> Artikel i VVS-Forum nr 3, 2015

> Läs mer om ÅFs uppdrag