ÅF i Almedalen

Skriv ut

Almedalsveckan pågår för fullt men det är inte längre bara en mötesplats för politiker och förtroendevalda. Här möts Svenskt näringsliv, intresseorganisationer och beslutsfattare för att lyssna på intressanta föredrag och debatter. Antal personer som besöker Visby, antal seminarier som genomförs och antal platser för möten och information är fler än något annat år.

ÅF och Karin Byman medverkade under tisdagen, 1 juli, på IVA's seminarium "Byggandet - större klimatbov än personbilarna?" där hon presenterade rapporten "Klimatpåverkan från byggprocessen". Karin har medverkat i utredningen som vill visa på hur stor klimatpåverkan är från byggproduktion, dvs vid uppförande av en byggnad eller anläggning. Den årliga klimatbelastningen, utsläpp av växthusgaser motsvarar den årliga belastningen från personbilar.

 

Utredningen pekar på att klimatbelastningen från ett flerfamiljshus av betong är lika stor i byggprocessen som vid drift av huset under 50 år inkluderat fastighets- och hyrsgästenergi. Läs rapporten här >>