Nya lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö

Skriv ut

Region Kronoberg ska uppföra moderna och hälsobefrämjande lokaler för psykiatrisk behandling av vuxna på Sigfridsområdet i Växjö. ÅF har fått i uppdrag av Bravida att upprätta bygghandlingar för el, tele, ventilation, värme, sanitet och sprinkler.

En ny byggnad för äldre-, psykos-, beroende- och allmänpsykiatri, samt en psykiatrisk akutmottagning ska stå klar Sigridsområdet hösten 2019. Den nya vårdbyggnaden kommer bland annat kunna erbjuda en funktionellt anpassad vårdmiljö, skapa möjlighet för samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård, kommuner och brukare. Alla dygnsvårdade får enkelrum och alla patienter ska kunna gå ut oavsett hälsotillstånd. Vårdmiljön ska främja de friska och minska tvångsåtgärder. 

 

> Se visionsfilmen

 

 


Jonas Lindqvist
Market Area Manager Buildings
+46 10 505 81 11
jonas.lindqvist@afconsult.com 

 

 

 

 

De