Certifierade energikartläggare klara

Skriv ut

Nu finns det energikartläggare som har certifierats i Sverige. Certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra energikartläggning enligt energikartläggningslagen är uppfyllda. Avser ni genomföra kartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag? Vi på ÅF har ett flertal personer som är certifierade.

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst var fjärde år.

 

Om företag inte har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem behöver en certifierad energikartläggare anlitas för att genomföra energikartläggningen enligt lagens krav.

 

Enligt energimyndigheten bedöms den nya lagen omfatta 1500 företag i Sverige. I en energikartläggning kartläggs företaget i helhet som transporter, organisation/ledningssystem och produktionsprocesser.

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

Läs mer:
> Energikartläggning av stora företag
> www.energimyndigheten.se