J-huset projekteras för Miljöbyggnad Guld

Skriv ut

I Uppsala genomgår Akademiska sjukhuset en stor förvandling. Det 60 000 kvadratmeter stora J-huset blir en av de viktigaste delarna i det som kallas Framtidens Akademiska. ÅF projekterar VVS och el i J-huset och hanterar en stor del av de beräkningar som krävs för att kunna certifiera det som Miljöbyggnad Guld. Men vad innebär egentligen detta? Minna Glemme Lundvall på ÅF i Falun fick frågan.

 

J-huset, Framtidens Akademiska i UppsalaVad är Miljöbyggnad Guld för någonting?

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem, och Guld är den högsta nivån av tre möjliga.

Vad är det man bedömer i certifieringssystemet Miljöbyggnad?
Det är tre områden: energi, material och inomhusmiljö. Byggnaden bör alltså använda så lite energi som möjligt. Material och byggvaror ska inte innehålla ämnen med farliga egenskaper. Och de som vistas i den ska ha en bra inomhusmiljö, med bra luft, akustik och temperatur, och tillräckligt med dagsljus.

Vad innebär de olika nivåerna?
Brons motsvarar de minimikrav som myndigheterna ställer, eller bara ren byggpraxis. Silver motsvarar en högre ambitionsnivå. Och guld visar att man använt den bästa tillgängliga tekniken, miljömässigt. Betyget ska vara möjligt att nå, men inte utan ansträngning.

Vad är speciellt med det här certifieringssystemet?
Tanken bakom Miljöbyggnad är att byggnader med stora brister inte ska kunna få högt betyg. Eftersom varje lågt betyg spelar stor roll i den samlade bedömningen uppmuntras man att åtgärda brister inom samtliga områden istället för att frestas att kompensera för något. På så sätt får man en byggnad som är långsiktigt hållbar ur alla aspekter.

_________________________________

Fakta om projekt J-huset

  • Objekt: J-huset på Framtidens Akademiska i Uppsala
  • Kund: Landstingsservice i Uppsala län
  • Projektets start/slut: 2011-2016
  • Färdigställt: 2017
  • Storlek/yta: ca 60 000 kvm BTA
  • Kostnad: Investering ca 1,8 miljarder kr
  • Ort: Uppsala
  • Fotograf/Illustratör: White
  • Miljöcertifikat: Miljöbyggnad Guld

 

Kontakt:

Minna Glemme, ÅF
010-505 14 62
minna.glemme@afconsult.com

 

Krister Persson, sektionschef, ÅF
010-505 83 55
krister.persson@afconsult.com