Energikartläggning i stora företag - Över hälften förväntas använda certifierade handläggare

Skriv ut

I nuläget har 1200 företag registrerat att de omfattas av lagen. När det gäller genomförande av energikartläggningen har 60 procent av företagen angivit att certifierade energikartläggare kommer att användas. Resterande 40 procenten kommer att genomföra energikartläggningen inom ramen för ett energi- eller miljöledningssystem.

Är ditt företag ännu inte registrerat? Läs mer på www.energimyndigheten.se

 

Rapportera in energikartläggningen under 2017
Rapporteringen av energikartläggningen ska göras under första kvartalet 2017. Energimyndigheten kommer att begära in uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi och transporter samt uppgifter om förslag till kostnadseffektiva åtgärder både för att spara energi och för att effektivisera energianvändningen. Därför är det viktigt att dessa uppgifter finns tillgängliga i energikartläggningsrapporten.


Energikartläggningsrapporten som helhet kommer inte att begäras in till Energimyndigheten annat än i de fall då detta behövs för tillsyn. Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Förutom att uppgifter från  energikartläggningsrapporten kommer att begäras in via inrapportering så kan Energimyndigheten även vilja titta på energikartläggningsrapporten i sin helhet i samband med tillsynsbesök.


Efter en första rapportering ska företaget därefter rapportera in uppgifter från en ny energikartläggning vart fjärde år.

 

Läs mer:

> Berörda av lagen

 

Källa: www.energimyndigheten.se