ÅF-anställd vinnare av Årets exjobb 2015

Skriv ut

Branschorganisationen Svensk fjärrvärme utsåg nyligen Årets exjobb 2015. Priset delas ut till arbeten som bedöms vara extra relevanta inom fjärrvärmebranschen och delas upp i kategorierna ekonomi/samhällsvetenskap och teknik/ naturkunskap. I år gick priset av den förstnämnda kategorin till Olle Gustafsson från ÅF i Göteborg tillsammans med Johan Karlsson.

Examensarbetet utredde effekterna av att komplettera fjärrvärmeuppvärmda flerbostadshus med frånluftsvärmepumpar. Detta gjordes utifrån ett ekonomiskt, miljö- och resursmässigt perspektiv och gjordes tillsammans med de kommunala energi- och fastighetsbolagen Tekniska verken och Stångåstaden i Linköping. 

 

Motiveringen till priset löd:
”Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Författarna försöker ge en mångfacetterad bild av förutsättningarna för både leverantörer och köpare och de långsiktiga effekterna av energieffektivisering ur ekonomisk och resursmässig synvinkel för både bolagen och kommunen. Arbetet har haft primärenergifokus och den gjorda analysen är djup och har beskrivits på ett föredömligt sätt. Ett extra plus är medverkan av både kund och leverantör.”

 

Examensarbetet återfinns i sin helhet här:

> Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus - Frånluftvärmepumpar i kombination med fjärrvärme

 

Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se