Ekonomiskt stöd för energikartläggning till små och medelstora företag

Skriv ut

Små och medelstora företag kan fr.o.m. augusti 2015 söka ett ekonomiskt stöd för energikartläggning från Energimyndigheten. ÅF stödjer intresserade företag med detta inom t.ex. helhetsåtagandet ÅF Energisamarbete eller en energikartläggning.

Kort om stödet

Stödet riktar sig bl a till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh (300 000 kWh) per år. Stödet ersätter 50 % av energikartläggningens kostnad, dock maximalt 50 000 SEK.

 

För att erhålla ekonomiskt stöd skall energikartläggningen genomföras enligt Energimyndighetens krav.

 

Det finns inget krav på investeringar, men avsikten med en energikartläggning är att lönsamma energiåtgärder skall genomföras och följas upp. Uppföljning skall ske under 2 år.

 

Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se/energikartlaggning

 

ÅF rekommenderar att energikartläggningen genomförs inom helhetsåtagandet ÅF Energisamarbete, där också genomförande av lönsamma åtgärder samt uppföljning med ÅF Energy Controller ingår under minst 2 år.

 

Energisamarbete med ÅF

Rent konkret innebär ett energisamarbete att vi kartlägger, utarbetar en plan, genomför förbättringar och följer upp dessa. som kund betalar du ingenting för vårt arbete förrän dina energikostnader faktiskt minskar. Energisamarbetet hjälper också en organisation att uppnå sina miljömål. Vid sidan om detta och den ekonomiska vinningen ökar också företagets kunskap om hur byggnaden fungerar och vilken effekt den har på miljön.


Läs mer:

> Energikartläggning med ÅF
> ÅF Energisamarbete
> ÅF Energy Controller