Fortsatt förtroende för ÅF på Diös

Skriv ut

ÅF har erhållit ett nytt uppdrag av Diös som omfattar samordning av samtliga fastighetsbesiktningar och upprättande av webbportal för uppföljning av status på respektive byggnad, region och besiktningstyp.

Som fastighetsbolag med beståndet om ca 1 miljon kvadratmeter utspritt över de två nordligast tredjedelarna av riket är geografiska utmaningar inget nytt för Diös. En av de mer krävande är att samordna fastighetsbesiktningar, ett ansvar som idag har legat på den lokalt ansvariga fastighetsförvaltaren. De främsta bristerna med detta arbetssätt generellt kan sammanfattas med:

  • Det är tidskrävande för respektive förvaltare när det gäller att hålla reda på besiktningsintervaller, uppföljning av arbeten, beställa arbeten.

  • De olika förvaltarna kan dessutom göra detta på helt olika vis, använda olika leverantörer och missa möjligheter till samordning inom företaget.

  • Det är svårt med en central uppföljning, speciellt för ett så stort fastighetsbolag.

 

Diös ställde frågan till ÅF:

 

- Hur ska vi göra detta bättre, kan ni hjälpa oss?

 

ÅF hjälper redan idag Diös med en stor del av dessa varför kännedomen om fastigheterna redan finns inom företaget. ÅF kommer att hålla i samordningen för samtliga besiktningar, boka besiktningsmän, följa upp och handlägga åtgärder vid eventuella brister. De besiktningar som omfattas är OVK, Kylbesiktning, EN-besiktning och Brandbesiktningar.

 

ÅF upprättar även en webbportal där Diös förvaltare och fastighetsansvariga kommer att kunna följa upp status på respektive byggnad, region och besiktningstyp. Från webbportalen kommer Diös även kunna hämta ekonomiska rapporter samt alla myndighetsdokument.

 

Nedan: Screenshots från databasen och webbportalen.