Utra-rena sjukhusrum och energi

Skriv ut

- två specialinriktningar hos ÅF i Skara. Det finns en uppfattning i Skara att det går dåligt för näringslivet. Butiksnedläggningar och uppsägningar på Scan har bidragit till den bilden. Men det är bara en del av sanningen. Många företag i kommunen går bra. Riktigt bra. Det lyfter Skaratidningen nu fram i en ny serie. I en av artiklarna möter vi Thomas Tell på ÅF i Skara.

​​

Energieffektivisering och Energy Controller

I Skara har man två huvudinriktiningar. Den ena handlar om lösningar för energieffektivisering, något som ÅF ligger i framkant med. ÅF Energy Controller är ett verktyg som visar hur mycket energi som går till värme, kyla, el och vatten och vad det kostar.
 
- Vi har ett eget koncept där vi går in och tar över kundens energi- och vattennota. Sedan ser vi var vi kan spara energi och genomför olika lösningar. Kunden kan gå in på hemsidan och se hur mycket de sparar och se hur mycket koldioxidutsläppen minskar. Vi fokuserar mycket på hållbarhetstänkandet och det här är projekt som tar tid, säger Thomas Tell.
 
Enkelt uttryckt blir skillnanden mellan den ursprungliga notan och besparingen ÅFs ersättning.
 
- Just nu förvaltar vi 5 miljoner kvadratmeter på det här sättet, säger Tell.

 

Ultra-ren miljö

Fyra av medarbetarna på Skarakontoret jobbar med energieffektiviseringsdelen. De övriga sju jobbar med andra projekt inom energi och klimat i fastigheter. Under de senaste åren har de fått allt fler uppdrag inom sjukhusmiljöer, något som kräver erfarenhet och specialistkompetens. De är bland annat med som uppdragsledare vid byggandet av Nya Karolinska Solna.
 
ÅFs uppdrag är kortfattat att få inomhusklimatet att fungera för alla verksamheter som förekommer på ett sjukhus, allt från avancerade operationssalar och isoleringsavdelningar till entréerna.
 
- Vi jobbar mycket med mikrobiologisk renhet så att resistenta bakterier inte kommer in i verksamheten eller sprids vidare, säger han.
 
- Vi ska också tänka framåt. Hur kommer operationerna att genomföras i framtiden? Det händer mycket inom forskningen och tekniken. Känsliga operationer i röntgensalar kommer att öka. Inom en snar framtid kommer detta ske i alla typer av salar. Att skapa en utlra-ren miljö i dessa är en utmaning.

 

Skövde sjukhus, Skövde Arena

Artikeln handlar även om Skarakontorets uppdrag på Skövde sjukhus, där man hoppas på rekord i energiminimering. ÅF i Skara har även varit med vid byggnationen av Skövde Arena. Badhus är alltid en utmaning att få bra klimatlösningar i.

 

>> Läs hela artikeln