Ny reglering ska pressa elnätsavgifter

Skriv ut

Regeringen skärper reglerna för elnätsföretagen. I praktiken innebär regeländringen. Det kan sänka notan för landets elkunder med uppemot 30 miljarder kr.

Med en ny förordning begränsas elnätsföretagens möjligheter att ta ut elnätsavgifter av kunderna. Syftet är att skydda kunderna mot oskäliga avgifter, enligt regeringen, genom bättre överensstämmelse mellan nätavgifterna som tas ut och de nätinvesteringar som görs.
 
I framtiden ska elnätsbolagens avgifter kopplas till hur gamla deras elnät är. I dag kan däremot företagen ta betalt efter hur mycket det skulle kosta att ersätta elnäten.
 
– Hittills har elnätsföretagen kunnat ta betalt för elnät som är avskrivna flera gånger om. Nu skärper vi reglerna så att elnätsföretagen får betalt för de investeringar man gjort. Men man ska inte kunna ta ut överpriser och man ska inte kunna ta ut avgifter för nät som redan är avbetalda, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) till SVT.
 
Bestämmelserna träder i kraft den 1 november i år och ska tillämpas för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

 

Läs mer >>