Byggandet - större klimatbov än personbilarna?

Skriv ut

Under Almedalsveckan håller ÅFs Karin Byman föredrag om klimatpåverkan från byggprocessen tillsammans med IVA och Sveriges Byggnadsindustrier på Teaterskeppet i Visby hamn.

En ny studie från IVA, Sveriges Byggindustrier och ÅF visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Energianvändningen och klimatbelastningen har dessutom förskjutits i byggandet av flerbostadshus, från drift till produktion. Även anläggningsbyggandet är en tung och förbisedd faktor i byggprocessen. Anledningen är ökat lågenergibyggande, samt ökad användning av förnybara bränslen för uppvärmning och elproduktion. Vad innebär detta för beställare, konsulter, byggbolag och leverantörer? Vem tar ansvaret och vem bryr sig?
 
Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier, Karin Byman, Sustainable Building Management, ÅF, Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Stefan Engdahl, chef SamhälleTrafikverket, Andres Muld, ordförande Sustainable Innovation, Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg Veidekke och Tore Nilsson, ordförande Sveriges Byggindustrier.

 

Moderator: Per Westlund, IVA

 

Arrangörer

Välkommen till ett seminarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sustainable Innovation, Sveriges Byggindustrier och ÅF.

 

Tid & plats

Tisdagen den 1 juli 2014, kl. 08:30-10:15.
Frukost serveras från kl. 8. På teaterskeppet i Visby hamn.