Energikonferensen 2014 - Energieffektiviseringsdirektivet och framtiden

Skriv ut

Energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft 1 juni i år. Vad kommer det att innebära för marknadens aktörer och hur ska man praktiskt gå tillväga för att införliva de nya bestämmelserna?

20-20-20:målen ställdes upp för att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi i våra energisystem och energieffektivisera mer än förut. Nu har även ”Vision 2030″ utformats som ett ytterligare steg mot ett energieffektivt EU och en plan för att klara en temperaturökning på maximalt 2°C.

 

Årets Energikonferens undersöker dels implementeringen av Energieffektiviseringsdirektivet, men även vad som väntar runt hörnet.

 

Mikael Ahlström och Jonas Kristiansson från ÅF medverkar och delar med sig av praktiska erfarenheter när det gäller energitjänster. Konferensen anordnas av Energinätverk Sverige

 

Tid: Tisdag den 20 maj, klockan 13.00 - 17.00
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm
Kostnad: Gratis för medlemmar i EnergiNätverk Sverige
1 000 SEK för övriga (exkl. moms)

 

> Program och anmälan

 

 

Energinätverk Sverige är en ideell förening för människor som arbetar med energifrågor. Föreningen bildades 1985 och har i dag drygt 100 medlemmar. Medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. I takt med ökade energipriser och höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor.

 

 

< Tillbaka