Ny lag som medför krav för stora företag att göra en energikartläggning

Skriv ut

Nu har riksdagen sagt ja till en ny lag som syftar till att anpassa den svenska lagstiftningen till energieffektiviseringsdirektivet.

Riksdagens beslutet innebär bland annat att:

  • Stora företag skall göra en energikartläggning senast 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år. Med stora företag menas organisationer med minst 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner kronor eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
  • Ny strategi för energieffektiv renovering.
  • Leverantörer av el ska fakturera kunderna för den uppmätta förbrukningen av el, om leverantören har tillgång till mätvärden.
  • Nya krav införs på mätning av energiförbrukning i lägenheter.
  • Kraven skärps på att offentliga sektorn ska energieffektivisera.

De flesta av lagändringarna börjar gälla redan 1 juni 2014.
Läs mer i betänkandet 2013/14:NU18. Ladda ner regeringens proposition.

 

Energieffektiviseringsdirektivet

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv innehåller åtgärder för att EU ska närma sig målet att minska sin energianvädning med 20 procent till 2020. I direktivet finns bland annat artiklar som berör energiledningssystem, energibesiktning och individuell mätning.

 

< Tillbaka