NKS-konferensen "Att tänka och bygga nytt för framtidens patient"

Skriv ut

Uppförandet av Sveriges största sjukhusprojekt Nya Karolinska Solna, NKS har nu kommit halvvägs. Den 24-25 april var ÅF medarrangör i NKS-konferensen "Att tänka och bygga nytt för framtidens patient".

Nya Karolinska Solna är Stockholms nya universitetssjukhus som kommer, när det står klart 2018, att bedriva högspecialiserad sjukvård, forskning och utbildning av yppersta kvalitet.

 

NKS med ca 800 vårdplatser blir ett nav i Stockholmsregionens förnyade sjukvårdssystem och ska medverka till effektiv samverkan med övriga sjukhus och vårdgivare i regionen. I sjukhuset ingår det bland annat akutdelar, 40-tal operationsrum, forskningslab med GMP-krav, radioaktivlab med hotceller samt strålningslab med olika typer av accelatorer för behandling av sjukdomar. En annat viktig funktion i sjukhuset är lösningen med en-patientrum, skapade för att trygga patientsäkerheten, öka vårdkvaliteten och begränsa smittspridning.

 

ÅF var medarrangör tillsammans med övriga konsulter, Skanska, Locum, SLL, KI och KS, i NKS-konferensen ”Att tänka och bygga nytt för framtidens patient”. Konferensen speglade anledningen till att bygga nya sjukhus istället för att renovera gamla. För att möta morgondagens vårdmetoder krävs flexibla, robusta byggnader som möjliggör stora förändringar under fullt pågående drift där patientsäkerhet och smittspridning kan minimeras. Intressanta föreläsare från Karolinska, KI men även från framgångsrika sjukhus i USA och Holland visade på nya vårdmetoder och hur logistik och byggnad kan vara ett led i framgången.

 

 

Konferensen inleddes med en presentation av NKS där bland annat de installationstekniska systemen i sjukhuset lyftes fram, dess funktion och hur de är en viktig del i ett flexibelt, fungerande sjukhhus. Ledord för projektet har varit:

  • Patientfokus
  • Hållbarhet
  • Samarbetet
  • Innovation
  • Samhällsnytta

 

Konferensen som hölls på prisbelönta nya Aula Medica samlade ca 400 deltagare, beslutsfattare och tjänstemän från landsting runt om i landet, vårdgivare, fastighetsägare, intresseorganisationer m.m.

 

 

< Tillbaka