Aula Medica - Årets Bygge 2014

Skriv ut

Bland totalt 20 nominerade projekt var det profilbyggnaden Aula Medica som blev utsett till Årets bygge 2014, av Byggindustrin (Sveriges ledande branschtidning inom samhällsbyggnadssektorn). Byggnaden är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor och ÅF har stått för projektering av VVS-, styr- och övervaknings- samt sprinklerinstallationerna.

Motiveringen löd enligt följande:

 

”Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet, där byggnadens avancerade utformning hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik och planenliga genomförande. En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått sin personliga inramning.”

 

ÅF deltog i program-, system- och bygghandlingsskedena under perioden 2009-2011. Charlotte Finney var uppdragsledare från ÅFs sida och kommenterar här projektet:
 
”Det var roligt att få vara med och arbeta fram ett spännande hus med höga ambitioner. Det var trevligt och kreativt arbetsklimat i konsultgruppen. Efter systemhandlingsskedet upphandlades generalentreprenör (NCC) samt installationsentreprenörer och det fortsatta arbetet skedde inom ramen av ett samverkansprojekt där vi konsulter, tillsammans med entreprenörerna, kunde hitta bra, kostnadseffektiva och miljövänliga tekniklösningar.”


Bild: Felix Odell

 

Juryn för Årets Bygge 2014 bestod av:

Mårten Lindström, fristående konsult (ordförande)
Staffan Åkerlund, tidningen Byggindustrin (sekreterare)
Magnus Everiit, VVS Företagen
Catherina Fored, Sveriges Arkitekter
Per Forsling, Fastighetsägarna Sverige
Erik Hellqvist, Svensk Byggtjänst
Anna Sander, IQ Samhällsbyggnad

 

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014

 

< Tillbaka